3
شرکت مهندسی نوآورهوا
شرکت مهندسی نوآورهوا
شرکت مهندسی نوآورهوا

شرکت مهندسی نوآورهوا

شرکت تجاری / بازرگانیوارد کننده / صادر کننده توزیع کننده کل

کمپرسور

درایر

بوستر

ژنراتور نیتروژن

مخزن

فیلتراسیون

ژنراتور نیتروژن

تصفیه گاز CO2

واترسپراتور

کمپرسور دیزلی

کمپرسور اسکرو

واحد هواساز-ایرند

کمپرسور پیستونی

روغن کمپرسور

روغن بوستر

افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
درایر های تبریدی

درایر تبریدی

درایر تبریدی (خشک کن هوای فشرده)

درایر

خشک کن هوا

قطعات کمپرسور

میکرو فیلتر وایزایر WiseAir

قطعات یدکی کمپرسور اسکرو بوگه BOGE

قطعات یدکی بوستر کمپرسور

کالاهای جدید

درایر تبریدی فشارقوی

واحد هواساز- ایرند

بوستر کمپرسور بوگه BOGE

ژنراتور تولید گاز نیتروژن

روغن کمپرسور و بوستر BOGE

کمپرسور پیستونی فشار قوی جی ای بی JAB

کمپرسور دیزلی

کمپرسور اسکرو

تمام کالاهای شرکت

روغن کمپرسور و بوستر BOGE

میکرو فیلتر وایزایر WiseAir

کمپرسور دیزلی

درایر تبریدی

ژنراتور تولید گاز نیتروژن

درایر تبریدی (خشک کن هوای فشرده)

قطعات یدکی کمپرسور اسکرو بوگه BOGE

کمپرسور اسکرو

بوستر کمپرسور بوگه BOGE

قطعات یدکی بوستر کمپرسور

درایر

واحد هواساز- ایرند

کمپرسور پیستونی فشار قوی جی ای بی JAB

خشک کن هوا

درایر تبریدی فشارقوی

محصولات مشابه
تماس با شرکت
شرکت مهندسی نوآورهوا